Garasje Vikersund

 • Restaurering av eksisterende garasje i Vikersund.
 • Gammel garasje ble jekket opp, og rettet opp.
  • Deretter ble det støpt ny ringmur under hele garasjen,
  • Nytt dekke (gulv) ble støpt inne i garasjen.
    
 • Utført av Tømrer Hans Vego:
  • Ny limtredrager ble montert i møne.
  • Plassbygde sperrer.
  • Montering av rupanel, lekter og takstein.
  • Montering av nytt reisverk i eksisterende vegger.
  • Montering av nye vinduer.
   • Norskproduserte vinduer produsert av Fjordglas, levert av Tømrer Hans Vego.
  • Montering av nye takrenner m/tilbehør.
    
 • Kunden stod selv for:
  • Montering av utvendig kledning.
  • Innvendig isolering.
  • Innvendig montering av gips.
    
 • Garasjen ble konstruert for å møte spesielle brannkrav.
 • Garasjeport og sidedør ble montert av portleverandør.
 • Flere håndverkere var med på prosjektet.
 • Garasjen har en størrelse på 60m2 etter restaurering.
Trykk på et bilde for å se det i full størrelse.
Garasje før restaurering.
Plassbygde takstoler, utført av Tømrer Hans Vego.
Restaurering av tak, montering av lekter på framside.
Restaurering av tak fra baksiden av garasjen.
Støping av nytt dekke/gulv innvendig i garasje.
Tak ferdig lektet, klar for takstein, på framside.
Tak ferdig lektet, klar for takstein, på bakside.
Utvendig kledning, kunden stod selv for dette.
Tak med rødlig takstein, på framsiden av garasjen.
Tak med rødlig takstein, på baksiden av garasjen.
Nå begynner det å ligne en garasje, snart ferdig.
Garasje innvendig, ferdig belistet vindu.
Garasje innvendig, ferdig belistet vindu.
Garasje innvendig
Utvendig dør inn til garasje og trapp til loft.
Ferdig garasje, fra siden.
Ferdig garasje front.
Ferdig garasje, fra siden. Utvendig trapp til loft.